Bardzo Krótki Komentarz Biblijny (BKKB)
Zachęta do lektury Biblii rozbrzmiewa często w Kościele, ale przyznać trzeba, że pewną trudnością jest niezrozumiały język starożytnych tekstów i odległa epoka ich napisania. Aby wspomóc Naszych Parafian w dziele czytania Pisma św. proponujemy krótkie komentarze wybranych ksiąg biblijnych. Na początek Listy św. Jana, jedne z najprostszych dzieł biblijnych, pokazujących życie pierwszych chrześcijan.
Życzymy ciekawej lektury!