Aktualności, Słowo ks. Proboszcza

Kazania Pasyjne 2021

Zapraszamy do wysłuchania rozważań pasyjnych, wygłoszonych przez ks. proboszcza prałata dra Piotra Klimka, podczas Nabożeństw Gorzkich Żali.

Kazanie Pasyjne 1 – Mesjasz Sługa posłuszny (Iz 50, 4-5)

Kazanie Pasyjne 2 – Mesjasz Sługa wyśmiany (Iz 50, 6-9)

Kazanie Pasyjne 3 – Mesjasz Sługa wzgardzony (Iz 52,13 – 53,3)

Kazanie Pasyjne 4 – Mesjasz Sługa biczowany (Iz 52, 4-5)

Kazanie Pasyjne 5 – Mesjasz Sługa zabity (I 53, 6-9)

Kazanie Pasyjne 6 – Mesjasz Orędownik (Iz 53, 10-12)