Aktualności, Słowo ks. Proboszcza

Radości i nadziei w Zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie!

Chrystus zmartwychwstan jest,
nam na przykład dan jest,
iż mamy zmartwychpowstać,
z Panem Bogiem królować!
Alleluja!