Spotykamy się w drugie poniedziałki miesiąca o godz. 20.00 w salce na plebanii. Prowadzi ks. Leszek.

W tym roku czytamy i rozważamy Pięcioksiąg – Księgę Rodzaju, Wyjścia, Kapłańską, Liczb i Powtórzonego Prawa.