Parafia św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie
 1. 1 list św. Jana część 4

  1 List św. Jana 2,3-11
  Tekst:
  Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. Umiłowani, nie piszę do was o nowym przykazaniu, ale o przykazaniu istniejącym od dawna, które mieliście od samego początku; tym dawnym przykazaniem jest nauka, którąście słyszeli. A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności, i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy.

 2. Ogłoszenia Parafialne 26 kwietnia 2015 r.

  1. Gościmy dziś ks. Justyna Ziembińskiego proboszcza i budowniczego parafii Kobiałka.

  2. Na Mszy św. o godz. 13 pragniemy wraz z harcerzami uczcić św. Jana Pawła II. Po Mszy krótkie nabożeństwo przy relikwiach świętego.

  3. Dziś także, po wieczornej Mszy św., spotkanie dla kandydatów do bierzmowanie przygotowujących się w grupie drugiej (młodszej).

 3. Intencje na 4 tydzień Okresu Wielkanocnego

  Niedziela 26.04.2015
  8.00 +Józef Gronek, Stanisław, Zofia Mróz
  10.00 +Maria Gołębiewska (gr. 21)
  10.00 Dz.-bł. o Boże bł. i dary Ducha św. dla Dominiki, Mariusza Rudnickich i Patrycji Sobiech

 4. 1 list św. Jana część 2

  1 List św. Jana 1, 5-10
  Tekst:
  Nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą wam głosimy, jest taka: Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak On sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy Go kłamcą i nie ma w nas Jego nauki.

 5. Niedziela Miłosierdzia

  Obchodzimy dziś Niedzielę Miłosierdzia – święto ustanowione przez św. Jana Pawła II dla podkreślenia stosunku Boga do ludzi, uchwycenia wewnętrznej siły, jaka stała za wszystkim, co Jezus zrobił podejmując mękę, umierając na krzyżu i zmartwychwstając. Oczywiście, w związku z tym świętem wskazuje się, że inspiracją dla Papieża były objawienia udzielone św. Faustynie Kowalskiej. Warto jednak zwrócić uwagę, że nie jest to jedyne źródło, może ostatnie z nich, może najbardziej wyraźne, ale nie jedyne.

 6. Intencje na 2 tydzień Okresu Wielkanocnego

  Niedziela 12.04.2015
  8.00 +Edward Sadownik w 6 r. śm.
  10.00 +Maria Gołębiewska (gr. 7)
  10.00 +Izabela Kruk (5 r. śm.), Zygmunt
  11.30 +Zofia, Franciszek Rudniccy i ich rodzce

 7. 1 list św. Jana część 1

  1 List św. Jana 1, 1-4
  Tekst:
  [To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna

 8. Pascha Jezusa

  Wielkanoc – największa uroczystość chrześcijaństwa, najważniejszy, najstarszy obchód liturgiczny w Kościele. Wszystkie inne uroczystości, święta, wspomnienia mają swoje źródło w tajemnicy Nocy Paschalnej. Dlaczego? Bo dokonało się w jej czasie największe wydarzenie świata – Jezus pokonał śmierć, zniszczył Szatana i zmazał nasze grzechy. Nikt inny, poza Jezusem, nie dokonał takiego dzieła. Przeżywając Święta Wielkanocne jesteśmy zaproszeni do kilku działań wynikających z ich szczególnego charakteru.

Strona 1 z 41234