Aktualności, Słowo ks. Proboszcza

Kazania Pasyjne 2021

Zapraszamy do wysłuchania rozważań pasyjnych, wygłoszonych przez ks. proboszcza prałata dra Piotra Klimka, podczas Nabożeństw Gorzkich Żali. Kazanie Pasyjne 1 – Mesjasz Sługa posłuszny (Iz 50, 4-5) Kazanie Pasyjne 2…

Aktualności, Słowo ks. Proboszcza

Biblia w 365 dni

Pismo Święte jest podstawą wszelkich działań w chrześcijaństwie. Zawiera bowiem zapis spotkania ludzi z Bogiem, który zechciał się objawić. Nie można być chrześcijaninem, jeżeli (chociaż pobieżnie) nie zna się Biblii….