Parafia św. Jana Chrzciciela w Józefowie-Michalinie
 1. Królestwo nie z tego świata

  Czcimy dziś Jezusa jak króla wszechświata, Pana i Władcę historii, przestrzeni i czasu. Na zakończenie roku liturgicznego Kościół przypomina nam tę prawdy, aby pokazać gdzie kończy się historia, ludzkie działania i plany. Ostateczne przyjście Jezusa na końcu czasów, podczas tzw. paruzji, będzie wielkim, tryumfalnym objawieniem potęgi Stworzyciela i Zbawcy świata.

 2. Ogłoszenia 22 listopada 2015r.

  1.Obchodzimy dziś uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią publicznie akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi.

  2.Bardzo dziękuję osobom, które w minionym tygodniu porządkowały teren przy kościele – wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.

  3.We wtorek od godz. 17 adoracji Najświętszego Sakramentu i nieszpory.

 3. Intencje 22-29 XI 2015r.

  Niedziela 22.11.2015
  8.00 +Henryka Orowiecka (13 r. śm), Stefan Orowiecki, Kazimiera i Stanisław Odziemczyk
  10.00 rez. p. Chada
  10.00 +Helena Lubacz (gr.21)
  11.30 +Leszek, Aleksander Jedynak, Jan, Maria Górscy, Jan, Maria Ćwiek

 4. 2 list sw. Jana czesc 1

  2 J 1-4

  Tekst:
  [Ja] prezbiter – do Wybranej Pani i do jej dzieci, które miłuję w prawdzie, i nie tylko ja sam, ale także wszyscy, którzy znają prawdę, [a miłuję] ze względu na prawdę, jaka w nas trwa i pozostanie z nami na wieki. Łaska, miłosierdzie i pokój Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, [niech] będą z nami w prawdzie i miłości! Ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca.

  Komentarz:

 5. Statystyka parafialna

  25 października, odbyła się w całej Polsce akcja liczenia wiernych w parafiach. Również i w naszej parafii policzyliśmy uczestników Mszy św. (dominicantes) oraz przystępujących do Komunii św. (comunicantes). Poniżej przedstawiamy wyniki, zakładając, że na terenie parafii mieszka 6000 osób.

 6. Pomiędzy czasem.

  Chrześcijanin jest człowiekiem żyjącym w ciekawej sytuacji. Z jednej strony uczestniczy w sprawach tego świata, z drugiej zaś, zaproszony przez Boga, uczestniczy już tu w radości zbawionych (w „nadziei” jak mówi św. Paweł). Dzieje się tak, dzięki sakramentom, przede wszystkim Eucharystii, które pozwalają wyznawcom Chrystusa już na ziemi radować się szczęściem i łaskami życia w niebie, życia ze Zbawicielem, życia w szczęściu. Przyjmując Komunię łączę się z Jezusem i uczestniczę w chwale zbawionych z Jego Królestwie.

 7. Ogłoszenia 15 listopada 2015r.

  1.Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Św.
  2.Serdecznie dziękujemy za przeprowadzenie kolejnej akcji Niedzieli Chleba. Zebrano 4214,09zł i 2 Euro. Ofiarodawcom i wolontariuszom serdecznie dziękujemy.
  3.Bardzo dziękuję osobom, które w minionym tygodniu porządkowały teren przy kościele – wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”.

 8. Intencje 8-15 XI 2015r.

  Niedziela 15.11.2015
  8.00 +Zofia, Stanisław, Henryk Izdebscy, c. r. Woźniakowskich
  10.00 +Franciszek, Agnieszka Jobda, Jan, Marianna Zawistowscy
  10.00 +Helena Lubacz (gr.14)
  11.30 +Edward, Stanisława Salwa, Andrzej, Krystyna, Henryk Salwa i zm. z rodz. Salwów, Pleskotów, Poszytek

Strona 1 z 512345