Koło Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy parafii św. Jana Chrzciciela pod nazwą CLADONIA.

Zapraszamy do udziału w naszych wycieczkach. Opiekunem jest ks. Proboszcz.