Grupa Kumran pełni w naszej parafii trzy posługi:

Pierwszą z nich jest modlitwa uwielbienia, którą służymy podczas comiesięcznych adoracji w pierwszą sobotę miesiąca.

Drugą organizujemy wieczory uwielbienia w naszym kościele

Trzecia to Dom Miłosierdzia – posługa modlitwy uwolnienia według modelu pięciu kluczy. Posługujemy w stałych zespołach, które modlą się kilka razy w tygodniu w naszej parafii. Nasza posługa skierowana jest do osób, które nie radzą sobie z codziennością, czują się zagubione w życiu wiary lub potrzebują pomocy w walce duchowej.

Odwiedź naszą stronę o więcej informacji: www.kumran.pl